Алфа-, бета- и гама- разпадане

Здравейте!
Този тест съдържа 10 задачи. Всяка от задачите има по 4 избираеми отговори, един от които е верен. За успешно преминаване на теста се счита, ако 75 % от отговорите са верни.
Приятна работа!