Атомно ядро

Здравейте!
Този тест съдържа 10 задачи. Всяка от тях има по 4 избираеми отговори, един от които е верен. За успешно преминаване на теста се счита, ако имате 75% верни отговори.
Приятна работа!