Електронен тест "Движение на телата" - втори вариант

Здравейте!
Пред вас е един тест, с който можете да проверите и оцените знанията си за видовете движения на телата. Тестът съдържа 15 въпроси и задачи с избираем отговор.
Приятна работа!
Оценката ще бъде определена от следната таблица:

tablica 1