Електронен тест "Движение на телата" - първи вариант

Здравейте!
Пред вас е тест, с който можете да си проверите знанията и умения за видовете движения на телата. Тестът съдържа 15 въпроси и задачи с избираем отговор.
Приятна работа!
Оценката ще бъде определена чрез следната таблица:

tablica 1