Заключителен тест

Здравейте!
Този тест съдържа 21 въпроса. Всеки от въпросите има по 4 избираеми отговори, един от които е верен.
Приятна работа!

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal