Страница 1 от 10
Задача.1
Птичка с маса m = 100 g лети със скорост 36 km/h на височина 10 m. Механичната енергия на птичката е:

Страница 1 от 10