Знаем ли принципите на механиката? - втори вариант

Здравейте!
Този тест има за цел да провери Вашите знания за принципите на механиката. Той съдържа 15 въпроси и задачи с избираем отговор, един от които е верен.
Ако сте дали поне 70% верни отговори, то Вие сте положили успешно теста.
Приятна работа!