Квантов атомен модел на Бор

Здравейте! Този тест съдържа 10 задачи. Всяка задача има 4 избираеми отговори, един от които е верен. За успешно преминаване на теста се счита, ако имате 75% верни отговори.
Приятна работа!