Компютърни системи - втори вариант

Здравейте! Това е тест по информатика на тема "Компютърни системи". Той съдържа 30 въпроса.
Приятна работа!