Страница 1 от 10
Задача.1
При издигане на товар с прост механизъм приложната точка на движещата сила изминава по-голям път. С такъв механизъм:

Страница 1 от 10