Механични трептения и вълни

Здравейте! Тестът съдържа 15 въпроси и задачи, които имат по 4 отговора, един от които е верен. За успешно преминаване на теста се счита, ако 70% от отговорите са верни.
Приятна работа!