Примерен тест за входно ниво

Здравейте! Пред вас е един примерен тест за входно ниво. Той съдържа 15 въпроси и задачи.
Приятна работа!

vhodno nivo 1