Природа на светлината

Здравейте!
Този тест има за цел да провери Вашите знания за природата на светлината. Той съдържа 20 въпроси и задачи с избираеми отговори, един от които е верен. За успешно издържан тест се приема, ако сте посочили 70% верни отговори.
Успех!