Страница 1 от 10
Задача.1
Коя от посочените графики не се отнася за равнопроменливо движение.

grafika4 1

Страница 1 от 10