Светлинни явления

Здравейте!
Този тест има за цел да провери Вашите знания за светлинните явления. Той съдържа 22 въпроси и задачи с избираеми отговори, един от които е верен. За успешно издържан тест се приема, ако сте посочили 60% верни отговори.
Успех!

462002 NEW 02 388x350