Спектър на водородния атом

Здравейте! Този тест съдържа 10 въпроса. За успешно преминаване на теста ще се счита, ако сте дали 75% верни отговори.
Приятна работа!