Механична работа и енергия - първи вариант

Здравейте!
Този тест съдържа 15 въпроси и задачи с избираем отговор, един от които е верен.
Ако сте дали поне 70% верни отговори, то Вие сте положили успешно теста.
Приятна работа!